top of page
zorgwoning11.png

ZORGWONING ST-JANSBERG

Een (t)huis voor (jong)volwassenen met autisme

Tarieven en beschikbaarheid

Een (T)huis voor jongvolwassenen met ASS.

Het doel van de woning is een echte thuis te creëren waar iedereen zich op zijn gemak voelt, zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt. Een plaats waar de noodzakelijke geborgenheid en warmte te vinden is. Een plek dus waar onze jongvolwassenen zich wezenlijk thuis voelen.

De basis voor dit thuis wordt mede gevormd door het wooncomplex van 10 studio's, 1 conciërge-appartement en de omgeving waar dit wordt gerealiseerd. Een individuele woonplek moet voor de jongvolwassene als basis dienen; een eigen studio met alle voorzieningen zoals een woonkamer, een slaapkamer, een douche, toilet, keukenblok en infrastructuur voor communicatie.

Voor de bewoners is een gezamenlijke keuken/wasplek/ vrijetijdsruimte voorzien, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en samen activiteiten kunnen ondernemen. Deze plekken zijn primair bedoeld voor de bewoners en hun begeleiders. Anderen kunnen er alleen toegang hebben na overleg en met toestemming van de begeleiders.

De gezamenlijke keuken doet ook dienst als vergaderruimte waar bewonersvergaderingen, ouderoverleggen e.a. zullen plaatsvinden.

De gezamenlijke ruimtes zijn overzichtelijk ingedeeld, net zoals de gangen, uitgangen, belangrijke plaatsen in het gebouw,... en daardoor gemakkelijk te bereiken vanuit de individuele studio's.

De inrichting van de eigen studio is de verantwoordelijkheid en keuze van de bewoner zelf, in overleg met de verhuurder/begeleiders.

Naast het wonen en de dagbesteding biedt Zorgwoning/Zorghoeve Sint-Jansberg nog tal van andere voordelen; de samenhorigheid binnen de groep is heel groot waardoor het mogelijk is om gezamenlijk activiteiten te organiseren, eens iets te gaan drinken,... Deze activiteiten komen dus ook regelmatig aan bod en de sfeer in de woning/groep is TOP! Dit komt uiteraard iedereen ten goede. 

bottom of page