De jongvolwassenen

De jongvolwassen waarop Zorgwoning Sint-Jansberg zich richt zijn (jong)volwassenen met een (rand)normale tot hoogbegaafdheid. De (jong)volwassenen hebben het Autisme Spectrum Stoornis en hebben de wens om zelfstandig te gaan wonen. Er is een minimumleeftijd van 18 jaar, er is geen maximumleeftijd. Door hun randnormale tot hoogbegaafdheid zijn ze in staat om van de begeleiding nieuwe taken/vaardigheden aan te leren, waardoor ze in de loop van de tijd zelfstandiger en zelfstandiger zullen worden.

Bij de jongvolwassen bestaat de wens om zelfstandig te wonen. Door hun beperkingen (ASS) is volledige zelfstandigheid niet (altijd) mogelijk. Daarnaast is een reëel gevaar dat zij zonder speciale voorzieningen en begeleiding, in een isolement raken. Een gezamenlijke keuken/vrijetijdsruimte dient als plek waar de bewoners met elkaar in contact kunnen komen. In de gezamenlijke keuken worden de maaltijden bereid en er kunnen al dan niet door de begeleiding gestimuleerde activiteiten plaatsvinden. Wanneer de jongvolwassenen met elkaar in de gezamenlijke keuken/vrijetijdsruimte zijn, zullen zij zich bij elkaar op hun gemak moeten voelen en moet er aandacht zijn voor de gezamenlijke, goede sfeer!

De meerwaarde van het bij elkaar in 'de buurt' wonen is voor de jongvolwassenen dat zij een groep vormen waarin zij elkaar kunnen aanvullen ten opzichte van elkaars begeleidingsbehoefte, levensritme, communicatiebehoeften, belangstellingsgebieden, interesses en karaktereigenschappen.

De verschillen mogen echter niet zo groot zijn dat de groepsvorming en het evenwicht (ernstig) worden verstoord.

Zorgwoning Sint-Jansberg zorgt ervoor dat mensen met ASS niet worden geïsoleerd, maar zorgt ervoor dat de personen betrokken blijven in de huidige maatschappij waar vrijheid en hun mening ook belangrijk is!

65033892_2246445462076802_65264092610549
press to zoom
61102831_2203750223012993_37401073300925
press to zoom
65384297_2259361660785182_45656073372382
press to zoom
22528187_1481233491931340_28259032424693
press to zoom
22539774_1481233778597978_51543230581683
press to zoom
23435273_1500471193340903_88741268826838
press to zoom
46654910_1932757253445626_38276573693833
press to zoom
61848280_2216264758428206_71026409412776
press to zoom
46768447_1932757783445573_64030879939339
press to zoom
1/1

Huisregels en veiligheid

Het met elkaar gebruik maken van een gezamenlijke keuken/vrijetijdsruimte vraagt om regels die de veiligheid en het welbevinden van de jongvolwassenen garanderen. Deze worden in onderling overleg opgesteld. Deze gaan over roken ,drankgebruik, drugsgebruik, taalgebruik, respect,... Wanneer met elkaar gebruik wordt gemaakt van een gezamenlijke keuken, waar dus sprake is van gezamenlijke huishouding, wordt van elke bewoner verwacht naar vermogen zijn steentje bij te dragen. De begeleiding zal er op toezien dat de huishoudelijke taken naar redelijkheid worden verdeeld. De bewoners zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden van hun eigen studio's. Eventueel noodzakelijke ondersteuning daarbij wordt individueel geregeld.

Ter voorkoming van overlast naar overige bewoners zijn ook regels opgesteld ten aanzien van bijvoorbeeld geluidsoverlast. De veiligheid dient te worden gewaarborgd door enerzijds technische voorzieningen, anderzijds door instructies, ontruimingsoefeningen ingeval van noodsituaties en basis medische kennis van de begeleiding. Bezoek bij een individuele bewoner kan met de bewoner zelf geregeld worden. Wij stellen ons zeer gastvrij op naar ouders en verwanten die op bezoek willen komen.